Posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego

W dniu 22 czerwca 2020 roku w Katowicach odbyło się posiedzenie Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego z/s w Katowicach z udziałem Przewodniczącego Zarządu Głównego kol. Rafała Jankowskiego.

Poruszono najważniejsze problemy i zagadnienia nurtujące koleżanki i kolegów Policjantów naszego garnizonu ale i w całym kraju, między innymi związane z COVID-19, dodatkiem przedemerytalnym, nadgodzinami, realizacją porozumienia w zakresie np. art. 15 a, art. 115 a.

Ponadto nakreślono dalsze kierunki działania naszej organizacji związkowej.

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy
ZW NSZZ Policjantów  woj. śląskiego