Posiedzenie Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie

14 lutego 2018 r. w sali Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie odbyło się posiedzenie Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie, w którym udział wzięło 83 związkowców.

Na zaproszenie Przewodniczącego Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie Mariana Strzeleckiego w posiedzeniu wzięli udział – Przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego Michał Szczęśniak i Wiceprzewodniczący Sekretarz ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego Jacek Bryła.

W trakcie posiedzenia wręczono jubilatom 10 tabliczek okolicznościowych i 2 listy gratulacyjne oraz 2 legitymacje nowo przyjętym związkowcom. Przewodniczący Zarządu Terenowego Emerytów i Rencistów NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie Marian Strzelecki przedstawił realizację przedsięwzięć, jakie zostały zrealizowane w roku 2017 oraz poniesione z tego tytułu wydatki finansowe.

Dodatkowo poinformował o:

  • przekazaniu dla trzech rodzin policyjnych (z Wrocławia, Częstochowy i Zawiercia) pomocy finansowej w łącznej kwocie 2150,00 złotych;
  • wyróżnieniu 25 osób odznaką honorową NSZZ Policjantów w tym: złotą – 4 osoby, srebrną – 5 osób, brązowa – 16 osób;
  • udzieleniu pomocy rzeczowej członkom związku poprzez zakup dla nich 60 szt. paczek żywnościowych o łącznej wartości 6310,37 złotych;
  • złożeniu do Komendanta Wojewódzkiego Policji dwunastu wniosków o dofinansowanie zorganizowanych imprez, które zostały pozytywnie rozpatrzone i dzięki temu w 2017 roku otrzymano z funduszu socjalnego łączną kwotę 16 475,00 złotych.

Przedstawione dane świadczą o dobrej jakości pracy związkowej Zarządu Terenowego EiR NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie, który z pełnym zaangażowaniem stara się spełniać oczekiwania swoich członków, a że nie jest to łatwa sprawa mogli się przekonać zaproszeni goście, do których w wolnych wnioskach zostało skierowanych wiele rzeczowych i konkretnych pytań ze strony związkowców biorących udział w tych cyklicznych otwartych dla nich posiedzeniach Zarządu.

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy
ZW NSZZ Policjantów

Galeria Foto