Posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów

24 lutego 2017 roku w sali przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Posiedzenie Zarządu Głównego odbyło się zgodnie z poniższym porządkiem obrad:

1.  Zatwierdzenie Decyzji Prezydium Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
2. Zapoznanie z planami rządowymi dotyczącymi wprowadzenia pluralizmu związkowego w Policji.
3. Informacja o przebiegu rozmów z liderami centrali związkowych w kwestii odzyskania reprezentatywności i podjęcie uchwały w tej       sprawie.
4.  Informacja na temat bieżącej sytuacji finansowej Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.
5. Informacja na temat sytuacji mieszkaniowej.
6. Przyjęcie Regulaminu Zarządu Głównego i Prezydium.
7. Wolne wnioski

Szczegóły podjętych uchwał  – wkrótce.

Fot. Paweł Przybyszewski