Posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z zarządem fundacji.

W piątek, 23 marca br. w Komendzie Głównej Policji odbyło się posiedzenie Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach z zarządem fundacji. Radę reprezentował przewodniczący nadinsp. w st. spocz. Władysław Padło oraz członkowie rady, insp. w st. spocz. Maciej Sławiński oraz wiceprzewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podinsp. w st. spocz. Marek Osiejewski.

Z kolei Fundację reprezentowały, prezes zarządu mł. insp. w st. spocz. Irena Zając, wiceprezes Joanna Molak, a także mł. insp. w st. spocz. Halina Wieczur i mł. insp. Barbara Żebrowska.
Zarząd Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach przedstawił sprawozdanie z działalności za rok 2017. Rada jednogłośnie udzieliła tzw. skwitowania z wykonania ubiegłorocznych obowiązków.

– Jesteśmy wdzięczni za to, co Państwo robicie na rzecz podopiecznych – powiedział na zakończenie spotkania przewodniczący Rady Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach generał Władysław Padło. – Pracy jak widać jest wiele, a w ubiegłym roku było jej wyjątkowo dużo w związku z jubileuszem dwudziestolecia fundacji. Byłem na wyjeździe z podopiecznymi i jestem pod wrażeniem Państwa działalności – dodał.

Po części oficjalnej na spotkanie z Radą i Zarządem Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach przybył Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk, który także wyraził swoje uznanie za działalność osób niosących pomoc rodzinom poległych funkcjonariuszy.

Fundacja Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach powstała w 1997 r. W ubiegłym roku odbyła się gala jubileuszowa w Legionowie, na którą przybyło ponad 500 zaproszonych gości. W 2017 r. udzielono 185 zapomóg finansowych, w tym wsparcia socjalnego, pomocy na cele szkolne oraz zdrowotne. W ubiegłym roku zorganizowano również wyjazdy wakacyjne dla 198 podopiecznych.

Tekst i zdjęcia: Paweł Ostaszewski / Policja 997

KGP