Posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych

18 maja 2021 roku w formie wideokonferencji odbyło się posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych, która od 2006 r. skupia związki zawodowe działające w Policji (NSZZ Policjantów), Straży Granicznej (NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej), Służbie Więziennej (NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa), Państwowej Straży Pożarnej (ZZS „Florian”, NSZZ Pracowników Pożarnictwa) oraz Krajowej Administracji Skarbowej (ZZZSCRP).

Swoją roczną kadencję, która ze względu na trudną sytuację najpierw protestów, a potem pandemii- trwała prawie 3 lata zakończył Rafał Jankowski przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów.

Przez kolejny rok Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych przewodniczył będzie Krzysztof Oleksak przewodniczący Związku Zawodowego Strażaków „Florian”.

Życzymy Ci Krzysztofie siły i determinacji. Wierzymy, że z sukcesem będziesz wypełniał swoja misję.

Biuro Prasowe Zarządu Głównego NSZZ Policjantów