Posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych!

25 sierpnia 2021 roku w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Wobec rosnącego w środowisku służb mundurowych napięcia oraz coraz częstszych nawoływań płynących z kraju do podjęcia Akcji Protestacyjnej postanowiono niezwłocznie zwołać posiedzenie Rady Federacji Związków Zawodowych Służb Mundurowych.

Prezydium Federacji postanowiło również skierować wniosek do Przewodniczącego podzespołu do spraw służb mundurowych Rady Dialogu społecznego o pilne zwołanie podzespołu.

Ustalono, iż wobec aktualnej sytuacji w służbach mundurowych mając na względzie dobro funkcjonariuszy jak i pracowników cywilnych na najbliższym posiedzeniu Rady Federacji, ZZSM która jest najwyższą władzą Federacji zostaną wypracowane kierunki dalszych wspólnych działań.