Projekt ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych przyjęty w II czytaniu na posiedzeniu Podkomisji.

15 lipca 2020′ odbyło się zapowiedziane wczoraj posiedzenie Podkomisji nadzwyczajnej powołanej do rozpatrzenia rządowego projektu ustawy o szczególnych rozwiązaniach dotyczących wsparcia służb mundurowych nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz Służby Więziennej (druk nr 432)”.

Skład Podkomisji:

Wiesław Szczepański,
Małgorzata Pępek,
Urszula Nowogórska,
Zbigniew Hoffman,
Mateusz Bochenek,
Grzegorz Piechowiak,
Magdalena Sroka,
Paweł Hreniak
Zdzisław Sipiera – przewodniczący Podkomisji.

W II czytaniu projektu ustawy na posiedzeniu Podkomisji Nadzwyczajnej uczestniczył Sekretarz Stanu MSWiA Maciej Wąsik oraz Dyrektor Władysław Budzeń i Mariusz Cichomski

Ze strony społecznej w posiedzeniu uczestniczyli za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej umożliwiających porozumiewanie się na odległość m.in. Przewodniczący NSZZ Policjantów Rafał Jankowski, wiceprzewodniczący Andrzej Szary oraz przewodniczący ZW NSZZ Policjantów woj. warmińsko-mazurskiego Sławomir Koniuszy. Związek Zawodowy Strażaków “Florian” reprezentował wiceprzewodniczący Krzysztof Jędrachowicz a NSZZ Funkcjonariuszy Straży Granicznej przewodniczący Marcin Kolasa.

II czytanie prowadził przewodniczący sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, członek Podkomisji Nadzwyczajnej – Wiesław Szczepański

W pierwszym głosowaniu posłowie odrzucili wniosek formalny Biura Legislacyjnego o zmianę tytułu ustawy ( minister Wąsik był przeciwny zmianie tytułu ustawy).

Następnie procedowano poprawki według kolejności artykułów projektu ustawy – druku sejmowego 432.

Szczegóły wniesionych poprawek oraz uzasadnienia można odsłuchać w nagraniu archiwalnym. Posiedzenie trwało od godziny 12:00 do 15:28 więc jest to dość spory materiał.

Po wyczerpaniu procedowania poprawek odbyło się głosowanie nad przyjęciem całego projektu ustawy z przyjętymi poprawkami, który jest zarazem Sprawozdaniem Podkomisji.

Przyjęto sprawozdanie Podkomisji w sprawie przyjęcie ustawy z poprawkami jednomyślnie – 9 głosów za.

Sprawozdawcą projektu wybrano przewodniczącego Podkomisji posła Zdzisława Sipierę.