Posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych

Jak informowaliśmy wcześniej, dzisiaj odbyło się posiedzenie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, na którym została przedstawiona informacja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Kamińskiego na temat działań Policji podejmowanych w związku z organizowanymi na terenie całego kraju protestami osób niezadowolonych z wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 22 października 2020 r. wydanym w sprawie o sygn.. akt K1/20, który będzie skutkował zaostrzeniem przepisów ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, w szczególności poprzez wskazanie:

1. Powodów, które uzasadniały użycie przez funkcjonariuszy Policji w trakcie w/w protestów środków przymusu bezpośredniego nieadekwatnych do okoliczności, w tym pałek teleskopowych przez nieumundurowanych i nieoznakowanych funkcjonariuszy Policji.
2. Faktycznych przyczyn interwencji Policji podejmowanych w miejscu zamieszkania oraz wobec osób, które utożsamiają się z demonstrującymi lub brały udział w w/w protestach, a które nie ukończyły 18 roku życia oraz wobec dziennikarzy relacjonujących przebieg przedmiotowych demonstracji.

W posiedzeniu wziął udział Komendant Główny Policji gen. insp. Jarosław Szymczyk.

Posiedzenie zostało zwołane na wniosek grupy posłów.

W drugiej części posiedzenia po godzinie 11:30 Komisja rozpatrzy i zaopiniuje poselski wniosek o wyrażenie wotum nieufności wobec Wiceprezesa Rady Ministrów Jarosława Kaczyńskiego

Poniżej można odsłuchać retransmisję  posiedzenia ASW