Posiedzenie ASW nt. sytuacji w resortowej służbie zdrowia

20 marca 2018 roku o godzinie 16.00 w sali nr 101 w Sejmie RP odbyło się posiedzenie Komisji SWiA dotyczące sytuacji w resortowej służbie zdrowia, warunków dostępu do leczenia, rehabilitacji, oraz oceny systemu badań okresowych funkcjonariuszy.
W spotkaniu uczestniczyli posłowie Komisji z Przewodniczącym Arkadiuszem Czartoryskim na czele, przedstawiciele strony służbowej Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Służby Ochrony Państwa. Stronę związkową reprezentował kol. wiceprzewodniczący ZG Benedykt Nowak.
Informację o obecnym stanie resortowej służby zdrowia, przekazał uczestnikom posiedzenia Wiceminister Krzysztof Kozłowski. Po serii pytań posłów Przewodniczący Komisji udzielił głosu stronie społecznej.
– Benedykt Nowak zwrócił uwagę na zaniedbania w dziedzinie profilaktyki zdrowotnej. Właściwie prowadzona profilaktyka w znaczący sposób może przyczynić się do poprawy stanu zdrowia funkcjonariuszy i pracowników służb. Wspomniał o braku preferencyjnych warunków finansowych ze strony resortowej służby zdrowia w przypadku zapotrzebowania przez organizacje związkowe (np. z funduszu prewencyjnego) badań profilaktycznych. Zwrócił również uwagę na niedostateczną ochronę zdrowia psychicznego w placówkach zdrowotnych MSWiA. W większości z nich czas oczekiwania na wizytę w poradni zdrowia psychicznego, przekracza kilka miesięcy. Mając na uwadze nieustanne zagrożenie funkcjonariuszy zdarzeniami o charakterze traumatycznym na tego rodzaju ochronę zdrowia należy uznać za priorytetową.
Uwagi przedstawione przez wiceprzewodniczącego ZG NSZZ Policjantów Benedykta Nowaka nie doczekały się jednak odpowiedzi resortu ani strony służbowej. Posiedzenie zostało zakończone przez Przewodniczącego Komisji, jako zrealizowane w zakresie porządku dziennego.
Benedykt Nowak
Wiceprzewodniczący Zarządu Głównego
NSZZ Policjantów