Polska organizatorem 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej Interpolu w 2019 roku

Zakończyła trzydniowe obrady 45. Europejska Konferencja Regionalna Interpolu, odbywająca się w St Johann im Pongau w Austrii, w której uczestniczyła delegacja Polski pod przewodnictwem Komendanta Głównego Policji nadinsp. dr Jarosława Szymczyka.

W trakcie spotkania omawiane były sprawy dotyczące roli Interpolu oraz narzędzi jakie oferuje swoim państwom członkowskim w zapewnianiu bezpieczeństwa europejskiego. Obrady zdominowała tematyka poświęcona działaniom podejmowanym przez organizację i organy ścigania państw członkowskich, służącym zwalczaniu terroryzmu i cyberprzestępczości, które stanowią obecnie najpoważniejsze zagrożenie dla bezpieczeństwa światowego.

Przyjęte zostały 3 rekomendacje wzywające krajowe Biura Interpolu europejskich państw członkowskich do:

wzmocnienia współpracy policyjnej w celu zapobiegania działaniom terrorystów, identyfikowania członków siatek terrorystycznych i ich wspólników, niszczenia podstawowych czynników ułatwiających im przemieszczanie się  w rejony konfliktów i powracanie stamtąd do krajów pochodzenia celem przygotowywania lub popełniania ataków terrorystycznych,
podejmowania działań służących wdrażaniu strategii Interpolu ukierunkowanej na zwalczanie cyberprzestępczości, poprzez dzielenie się informacjami uzyskiwanymi od wyspecjalizowanych komórek do walki z cyberprzestępczością oraz do korzystania ze wsparcia w tym zakresie oferowanego przez Sekretariat Generalny,
przyjęcia i implementacji „Strategii i planu działania dla regionu europejskiego na lata 2017-2020”.

W ostatnim dniu konferencji odbyły się wybory do Komitetu Europejskiego Interpolu, podczas których o dwa zwalniające się miejsca, po wygaśnięciu mandatów Federacji Rosyjskiej i Izraela, aplikowały: Armenia, Austria i Wielka Brytania. W głosowaniu wybrani zostali przedstawiciele Armenii i Austrii.

Następnie delegaci zatwierdzili miejsce organizacji przyszłorocznej Konferencji Regionalnej, która odbędzie się w Dublinie w Irlandii.

Niezwykle ważnym momentem dla delegacji polskiej był wybór państwa gospodarza 47. Europejskiej Konferencji Regionalnej  w 2019 roku; Komendant Główny Policji nadinsp. dr Jarosław Szymczyk zgłosił do tej roli Polskę. Wszystkie delegacje poparły jednogłośnie naszą kandydaturę.
Sekretarz Generalny Interpolu Jürgen Stock entuzjastycznie pogratulował Panu generałowi Szymczykowi tak wspaniałego wyniku głosowania.