Albo do Policji, albo utrata statusu osoby bezrobotnej..

Urząd Pracy w Brzegu skierował do osób bezrobotnych wezwanie do stawiennictwa na spotkaniu w sprawie możliwości podjęcia pracy w Policji. Tym, którzy nie stawią się na spotkanie grozi utrata statusu osoby bezrobotnej, a więc utrata zasiłku dla bezrobotnych i ubezpieczenia na okres przewidziany w przepisach szczególnych, wymienionych w piśmie.

Wiedzieliśmy, że nie jest najlepiej z naborem w szeregi Policji ale, że jest aż tak źle, nie przypuszczaliśmy. Sięganie po administracyjne środki przymusu świadczy o tym, że brak zainteresowania służbą/pracą w Policji to już trwały trend.
Młodzi ludzie, którzy jeszcze do niedawna upatrywali w służbie w Policji ratunku przed bezrobociem zrozumieli, że zagrożenia, jakie niesie za sobą służba, wymagania poświęcenia się jej bez reszty, także kosztem życia rodzinnego – nie są w żaden sposób rekompensowane. Tym samym propozycja, jaką ma dla młodych ludzi resort odpowiedzialny za służby mundurowe, przegrywa w starciu z innymi ofertami na rynku pracy.
Zasmucający jest fakt, że władza nie sięga po oczywiste formy zachęty materialnej w celu zwiększenia atrakcyjności służby, lecz ucieka się do pozarynkowych środków przymusu.

Z niewolnika nie ma pracownika – głosi popularne porzekadło.

W załączeniu ksero Wezwania

ZAŁĄCZNIKI