Policjantowi nie można obniżyć wynagrodzenia z tytułu orzeczenia Komisji Lekarskiej!

Opinia prawna Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP w przedmiocie zasadności „obniżenia uposażenia w przypadku orzeczenia komisji lekarskiej o niezdolności funkcjonariusza do służby”.

Opinia w załączniku