Policja kupuje odzież kuloodporną

Komenda Główna Policji poinformowała, za pośrednictwem suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej, o udzieleniu zamówienia na odzież kuloodporną. Kontrakt zakłada dostarczenie 6 ciężkich kompletów kombinezonów dla pirotechników za ponad 1,5 mln złotych.

Głównym kryterium udzielenia zamówienia była cena, która stanowiła 60 proc. Komenda Główna Policji brała również pod uwagę gwarancję na wszystkie elementy w wyłączeniem balistyki (waga 20 proc.) oraz odporność balistyczną (waga 20 proc.).

Policja założyła również, że każdy przystępujący do przetargu wykonawca wniesie wadium w wysokości 40 tys. złotych. Swoją ofertę zgłosił jednak tylko jeden oferent, czyli firma PIMCO Sp. z o.o. z Warszawy. Kontrakt na dostawę kombinezonów podpisano 14 września br., a całkowitą końcową wartość umowy ustalono na ponad 1,580 mln złotych (wcześniej szacowano, że będzie to prawie 1,8 mln złotych).