Policja będzie mogła stosować terminale płatnicze

Podczas piątkowych obrad, Sejm przyjął projekt ustawy, który pozwoli na opłacanie mandatów karnych przy użyciu karty płatniczej lub innego instrumentu płatniczego.

Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia umożliwi Policji oraz innym służbom używanie terminali płatniczych. Dzięki temu, ukarany będzie mógł od razu opłacić mandat, na przykład kartą płatniczą. Wybór formy płatności będzie zależał od osoby przyjmującej mandat. W przypadku płatności kartą, ukarany poniesie koszty związane z autoryzacją transakcji i przekazem środków na właściwy rachunek bankowy, o ile takie koszty wystąpią. Pamiętajmy też, że  w początkowym okresie nie wszystkie patrole Policji będą wyposażone w terminale.

Policja planuje rozpocząć testy terminali płatniczych tak szybko, jak tylko będzie to możliwe. W pierwszej kolejności mają one trafić do policyjnych patroli ruchu drogowego.

Inne służby uprawnione do nakładania mandatów karnych będą doposażać swoje jednostki stosownie do własnych możliwości i potrzeb.

Opłacanie mandatów karnych w formie bezgotówkowej zwiększy również ich ściągalność. To nowoczesne rozwiązanie będzie dostępne także dla sprawców wykroczeń, którzy na co dzień nie mieszkają w Polsce.