Podziękowania od Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Tragiczna śmierć asp. Michała Kędzierskiego przypomniała nam, policjantom, że każdy z nas może kiedyś nie powrócić ze służby do domu, do rodziny, najbliższych. Przypomniała także jak wiele jest wdów i sierot po poległych policjantach.

Pamiętając o osieroconych policyjnych rodzinach, policjanci Oddziału Prewencji Policji w Katowicach spontanicznie postanowili przeprowadzić dobrowolną składkę koleżeńską w celu wsparcia Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Organizacji zbiórki podjął się Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, a zebrane środki w wysokości 2030 zł na konto fundacji wpłacił Przewodniczący ZT NSZZ Policjantów OPP w Katowicach kol. Dariusz Tabas.

W minionym tygodniu Prezes Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, Pani mł. insp. w st. spocz. Irena Zając przesłała na ręce kol. Dariusza Tabasa podziękowania dla policjantów Oddziału Prewencji Policji w Katowicach za pamięć i wsparcie.

Kazimierz Barbachowski

 

Pismo z podziękowaniem Prezes Fundacji oraz dowód wpłaty w załącznikach