Pismo ZG do Sekretarza Stanu w MSWiA

Publikujemy pismo Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do Sekretarza Stanu w MSWiA Jarosława Zielińskiego w sprawie sposobu realizacji podwyżek płac dla funkcjonariuszy.