Pierwszy dzień Generała w komendzie

W katowickiej komendzie wojewódzkiej policji odbyło się uroczyste powitanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w związku z nominacją generalską. Nadinspektor Krzysztof Justyński przyjął gratulację z rąk Wojewody Śląskiego oraz Wicemarszałka Województwa Śląskiego. Życzenia Generałowi złożyli także przedstawiciele kierownictwa śląskiej policji, zaprzyjaźnionych służb mundurowych, przedstawiciele podmiotów na co dzień współpracujących z policją oraz pozostali zaproszeni goście.

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda postanowieniem z dnia 17 lipca 2017 roku mianował insp. Krzysztofa Justyńskiego na stopień generalski. Na stopień nadinspektora Policji mianowanych zostało tylko dwóch oficerów – oprócz szefa śląskich mundurowych nominację otrzymał również Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. Wręczenie przez Prezydenta RP aktów mianowania na stopnie generalskie odbyło się 23 lipca 2017 roku, podczas obchodów Święta Policji w Centrum Szkolenia Policji w Legionowie.

W sali bankietowej kasyna katowickiej komendy wojewódzkiej odbyło się uroczyste powitanie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach w związku z nominacją na stopień nadinspektora. Imprezę rozpoczęło złożenie meldunku komendantowi przez dowódcę uroczystości, po czym wprowadzono Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Następnie odegrane zostało Hasło Wojska Polskiego, a po przywitaniu gości honorowych, uroczyście odczytane zostało postanowienie Prezydenta RP. Po przedstawieniu sylwetki nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego, przyszedł czas na okolicznościowe wystąpieniai. Nominacji pogratulowali mu Wojewoda Śląski Jarosław Wieczorek, Wicemarszałek Województwa Śląskiego Stanisław Dąbrowa, którzy jako goście honorowi przygotowali na tę okoliczność swoje wystąpienia. Życzenia Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach w imieniu kadry kierowniczej garnizonu śląskiego złożył Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Piotr Kucia. W uroczystości wzięli również udział Pełnomocnik Terenowy Rzecznika Praw Obywatelskich dr Aleksandra Wentkowska, Prokurator regionalny prok. Tomasz Janeczek, przedstawiciele innych zaprzyjaźnionych służb mundurowych i innych podmiotów na co dzień współpracujących z policją oraz pozostali zaproszeni goście. Nie mogło też zabraknąć przedstawicieli związków zawodowych oraz duchowieństwa. Uroczystość była także okazją do gratulacji i życzeń skierowanych do Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Mariusza Krzystyniaka, który podczas tegorocznego Święta Policji również został mianowany na wyższy stopień służbowy.

Zwieńczeniem spotkania było wystąpienie Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach nadinsp. Krzysztofa Justyńskiego, który podziękował za to zaszczytne wyróżnienie i wyraził swoją dumę mogąc reprezentować Śląską Policję w stopniu generalskim. Po odprowadzeniu Sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i złożeniu meldunku o zakończeniu uroczystości, przyszedł czas na kwiaty, upominki i indywidualne życzenia. Generał udzielił również wywiadów reporterom. Uroczystość uświetnił występ Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Nadinspektor Krzysztof Justyński pełni służbę w Policji od 1992 roku. Z wykształcenia jest prawnikiem – absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończył także studia podyplomowe w zakresie uprawnień pedagogicznych w Śląskiej Wyższej Szkole Zarządzania im. gen. Jerzego Ziętka w Katowicach oraz Studium Zarządzania o profilu Zarządzanie w jednostkach Policji w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

Historia jego służby w Policji od początku związana jest z województwem śląskim, w szczególności z jednostkami policji w Wodzisławiu Śląskim i Jastrzębiu – Zdroju. Swoją karierę rozpoczął w pionie kryminalnym. W roku 2005 został powołany na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Skoczowie. W roku 2006 inspektor Krzysztof Justyński został powołany na stanowisko I Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Jastrzębiu Zdroju, a dwa lata później, w 2008 r. na stanowisko Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim.

W uznaniu osiągnięć służbowych z dniem 26 lutego 2012 roku inspektor Krzysztof Justyński objął stanowisko Komendanta Powiatowego Policji w Wodzisławiu Śląskim. Jako zarządzający jednostkami organizacyjnymi policji w naszym województwie wykazał się zdolnościami kierowniczymi i organizatorskimi. Jego postawa w służbie i osiąganie bardzo dobrych wyników w zakresie zwalczania przestępczości i zapewnienia porządku oraz bezpieczeństwa publicznego zostały uhonorowana przyznaniem mu odznaczeń: w 2009 r. Brązowej Odznaki „Zasłużony Policjant”, w 2011 r. Medalu Brązowego „Za Długoletnią Służbę”, w 2012 r. Srebrnej, a w 2017 r. Złotej Odznaki „Zasłużony Policjant”, medalu „Pro Patria”, a także honorowej odznaki „Za Zasługi dla Zarządu Wojewódzkiego Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów Policyjnych w Katowicach”.