Pierwsze czytanie projektu ustawy powołującej Biuro Nadzoru Wewnętrznego

Pierwsze czytanie przygotowanego przez MSWiA projektu ustawy powołującej Biuro Nadzoru Wewnętrznego

Zapewnienie skuteczniejszego nadzoru nad służbami podległymi i nadzorowanymi przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji – to założenie rządowego projektu ustawy, którego pierwsze czytanie w Sejmie miało miejsce w czwartek 28 września br.

Zgodnie z rządowym projektem ustawy o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez tego ministra oraz niektórych innych ustaw, w strukturach MSWiA powstanie Biuro Nadzoru Wewnętrznego (BNW). Najważniejszym zadaniem Biura będzie egzekwowanie odpowiednich standardów pracy służb mundurowych podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zajmie się też wszelkimi nieprawidłowościami w ich pracy, w tym przypadkami łamania prawa, czy naruszenia etyki zawodowej. BNW będzie również weryfikować kandydatów na wyższe stanowiska w Policji, Państwowej Straży Pożarnej, Straży Granicznej i Biurze Ochrony Rządu – sprawdzi czy nie popełniali oni nadużyć lub nie przekraczali swoich kompetencji.

Biura Spraw Wewnętrznych, które działają obecnie w komendach głównych Policji i Straży Granicznej, nadal będą funkcjonować, staną się jednak samodzielnymi jednostkami organizacyjnymi w ramach tych służb. BNW będzie działać niezależnie od nich, na wyższym szczeblu. Będzie też mogło zlecać im wykonanie pewnych czynności sprawdzających.

Do tej pory Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji nie miał realnych instrumentów do sprawowania nadzoru nad podległymi służbami. Mariusz Błaszczak, szef MSWiA, wielokrotnie podkreślał, że nie zgadza się na taką sytuację.

– Służby muszą działać w sposób przejrzysty, a minister musi mieć nad nimi realny, a nie teoretyczny nadzór – podkreślał – Polacy mają prawo oczekiwać, że mundurowi pracują zgodnie z najwyższymi standardami.

Nie bez znaczenia jest także fakt, że służby mundurowe są szczególnie narażone na korupcję. Bez należytego nadzoru pojawia się groźba nadużyć. Biuro Nadzoru Wewnętrznego pomoże zwalczać takie negatywne zjawiska jeszcze w zarodku.

Funkcjonowanie Biura Nadzoru Wewnętrznego w sferze czynności operacyjno-rozpoznawczych będzie podlegać takim samym wymogom formalnym i mechanizmom kontrolnym, jak w przypadku służb posiadających podobne uprawnienia. W skład Biura wejdą inspektorzy oddelegowani z Policji i Straży Granicznej. Wspierać ich będą strażacy oraz funkcjonariusze BOR.

– Jest to pierwsze od wielu lat systemowe podejście do sprawowania przez ministra spraw wewnętrznych i administracji nadzoru nadzoru nad służbami, które jednocześnie gwarantuje mu praktyczne narzędzie do pełnienia tej roli – stwierdził minister Mariusz Błaszczak na koniec swojego wystąpienia.