Piąty Charytatywny Bal Oficerski Policji

W Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego odbył się Piąty Charytatywny Bal Oficerski pod patronatem Małżonki Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Pani Agaty Kornhauser-Dudy i honorowym przewodnictwem małżonki Komendanta Głównego Policji Pani Małgorzaty Szymczyk. To powrót do tradycji 20-lecia międzywojennego, do charytatywnych bali oficerskich polskiej policji. Głównym celem jest zebranie środków na wsparcie Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach.

Bal rozpoczął się od Poloneza tańczonego przez gości do kompozycji Wojciecha Kilara z filmu Pan Tadeusz. Grała Orkiestra Reprezentacyjna Policji. W pierwszej parze stanęli: Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk wraz z małżonką, a także zastępcy nadinsp. Andrzej Szymczyk wraz z małżonką oraz nadinsp. Helena Michalak wraz z mężem. Kolejne pary to zaproszeni goście, a wśród nich komendanci wojewódzcy policji, komendant stołeczny, komendanci szkół, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji wraz z małżonkami, osobami towarzyszącymi. W Balu uczestniczył Przewodniczący Zarządu Głównego NSZZ Policjantów Rafał Jankowski.

Otwierając bal szef polskiej Policji przypomniał cel jaki przyświeca zabawie. Podziękował Małżonce Prezydenta RP za objęcie balu patronatem, władzom Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego za gościnność, gościom za przybycie, podziękował za przedmioty przekazane na licytację. Wśród ofiarodawców znaleźli się m.in. Prezydent RP Andrzej Duda oraz jego Małżonka, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Prezes Rady Ministrów RP, ministrowie Joachim Brudziński i Jarosław Zieliński i inni.

Oficjalnie pierwszy policyjny bal odbył się 5 lutego 1929 roku w salach Filharmonii Warszawskiej. Jednak zabawy taneczne miały miejsce dużo wcześniej. W styczniu 1921 r. odbyła się w Głównej Szkole Policyjnej zabawa taneczna zorganizowana przez niższych funkcjonariuszy dla rodzin i zaproszonych gości. Oprócz tańców i integracji spotkanie miało na celu zbiórkę funduszy na plebiscyt na Górnym Śląsku. Kolejne zabawy karnawałowe miały miejsce w latach 1923, 1927 i 1928.

Organizacją balu w 1929 r., który odbył się 5 lutego, zajmował się komitet składający się z członkiń Rodziny Policyjnej pod przewodnictwem p. komendantowej Maleszewskiej. Bal odbył się w salach Filharmonii a honory gospodarza pełnił płk. Janusz Zygmunt Jagrym – Maleszewski – Komendant Główny P.P. Protektorat nad balem objęły panie prezydentowa Mościcka oraz marszałkowa Piłsudska. Na Balu Korpusu Oficerów P.P. w 1929 r. bawili się: Marszałek Senatu, ambasador Francji, generałowie wojska, dowódca Straży Celnej oraz komisarz rządu na m. st. Warszawę. Pokaźny dochód z balu stał się zaczątkiem funduszu stowarzyszenia Rodzina Policyjna. I to do tego balu sięgają dziś organizatorzy Piątego Charytatywnego Balu Oficerskiego.

Wśród gości znaleźli się: poseł na Sejm Grzegorz Piechowiak, prof. Marian Binek reprezentujący WGGW, kierownictwo polskiej Policji, przedstawiciele FPWiSPP i inni.

Dla uczestników balu przygotowano liczne występy znakomitych artystów takich jak Alicja Węgorzewska, Bogdan Kierejsza, Robert Kochanek, Polina Petrishcheva czy też koncert Piotra Rubika, wraz z solistami: Agnieszką Przekupień, Martą Moszczyńską, Michałem Gaszem, Grzegorzem Wilkiem.

W trakcie Balu Przewodniczący Rady FPWiSPP – nadinsp. Władysław Padło wraz z Prezes Fundacji – Ireną Zając zaprezentowali film przedstawiający sylwetki poległych policjantów oraz działalność fundacji. Pamięć po poległych uczczono minutą ciszy.

W trakcie balu przeprowadzona został licytacja, z której dochód przeznaczono na rzecz fundacji. Wśród licytowanych przedmiotów znalazły się między innymi: szabla generalska podarowana przez Komendanta Głównego Policji, koszulka Roberta Lewandowskiego czy też sukienka tenisowa i rakieta Karoliny Wozniacki.

Podczas zbiórki zebrano rekordową kwotę kilkudziesięciu tysięcy złotych na rzecz Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Fundację powołał Komendant Główny Policji w 1997 roku. Jej celem jest pomoc materialna wdowom i dzieciom osieroconym przez policjantów, którzy zginęli w czasie pełnienia służby.

Środki, które Fundacja przeznacza na pomoc wdowom i sierotom, pochodzą ze zbiórek pieniężnych, darowizn oraz odpisów z podatku dochodowego. Na rzecz rodzin w trudnych warunkach materialnych Fundacja przeznacza zapomogi materialne i finansowe, funduje stypendia i inną pomoc związaną z kształceniem i nauką, dofinansowuje koszty leczenia i rehabilitacji wdów i sierot. Ponadto organizuje i dofinansowuje pobyt dzieci i młodzieży na koloniach i obozach. Wyjazdy te pełnią podwójną rolę: dzieci i wdowy nie tylko wypoczywają, ale mają też kontakt z innymi osobami w podobnej sytuacji, dzięki czemu wiedzą, że nie są same. Kolonie i obozy pełnią więc także rolę terapeutyczną. W tej chwili Fundacja ma pod opieką ponad 230 rodzin.

(KGP / foto: A. Mitura – Policja 997)