Pamięci Kolegów Policjantów, którzy pełnili służbę w SPPP w Bielsku Białej

5 listopada 2020′ Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego kol. Mariusz FENDER odwiedził miejsca wiecznego spoczynku Kolegów-Policjantów, którzy pełnili służbę w Samodzielnym Pododdziale Prewencji Policji w Bielsku Białej .

W imieniu śląskiego Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów oraz policjantów Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku -Białej złożył kwiaty i zapalił znicze na grobach

śp. podinsp. Bogdana LASKOWSKIEGO -Dowódcy Misji Policyjnej w Liberii, który zmarł na ciężką odmianę malarii

oraz przedwcześnie zmarłych policjantów ;

śp. Marka MACIEJNEGO
śp. Krzysztofa GANCARZA
śp. Piotra LIPKI
śp. Adama ŁĄCZA

CZEŚĆ ICH PAMIĘCI !

Maciej Dziergas
rzecznik prasowy
ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego