Pamięć o bliskich w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

W dniu wczorajszym, tj. Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej, nasz Kolega, policjant Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, sierż. Kamil Gromadzki wraz z żoną Martą oraz jej babcią Panią Eulalią Kasperską złożyli kwiaty na Grobie Policjanta Polskiego znajdującym się na terenie KWP w Katowicach.

Pani Eulalia Kasperska jest córką komisarza Franciszka Gawlika, Kierownika Komisariatu Policji Województwa Śląskiego w Siemianowicach Śląskich.
Kom. Franciszek Gawlik był żołnierzem I Wojny Światowej, członkiem Polskiej Organizacji Wojskowej, uczestnikiem Powstań Śląskich, a następnie policjantem Policji Województwa Śląskiego różnych szczebli.

W momencie wybuchu II Wojny Światowej pełnił obowiązki Kierownika Komisariatu Policji Województwa Śląskiego w Siemianowicach Śląskich. Realizując polecenie wraz z innymi śląskimi policjantami został ewakuowany na wschód. W trakcie ewakuacji, w Stanisławowie, po raz ostatni spotkał się ze swoją rodziną. To wtedy, na namowy do powrotu wraz rodziną, oświadczył „Nie mogę, bo jestem wierny swojej przysiędze”.

Niestety, kom. Franciszek Gawlik podzielił los dużej części, a większości śląskich, przedwojennych policjantów, zgładzonych przez bolszewików „strzałem katyńskim” w Twerze i pogrzebanych w Miednoje.

W Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej ww. członkowie jego Rodziny złożyli także kwiaty na rodzinnym grobowcu, w którym znajduje się ziemia z Polskiego Cmentarza Wojennego w Miednoje przywieziona przez jego córkę Panią Eulalią Kasperską.

Cześć Jego Pamięci.