Oświadczenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów z dnia 22 maja 2017 r.

Oświadczenie NSZZ Policjantów w sprawie decyzji o zwolnieniu funkcjonariusza po śmierci zatrzymanego na komisariacie.

Treść oświadczenia w załączniku: