Ostatni termin składania deklaracji do PZU !!!

Ważny  komunikat !!!

W dniu 10.10.2022 roku upływa termin składania deklaracji przystąpienia do PZU.

Dotychczasowy program „Policja 2016” wygasa ostatniego listopada br.

Druki dostępne są w Wydziale Finansów lub do pobrania na stronie:

www.policja-ubezpieczenia.pl