OPP Katowice: spotkanie z pełnomocnikiem ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego

20.10.2017 r. pełnomocnik ZW NSZZ Policjantów woj. śląskiego mec. Jerzy Feliks spotkał się z policjantami jednego z pododdziałów Oddziału Prewencji Policji w Katowicach.
Spotkanie to, będące wynikiem inicjatywy Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów, miało przede wszystkim na celu poruszenie problematyki ochrony prawnej policjantów, zwłaszcza wobec pojawiających się nowych zagrożeń.
Znaczna część spotkania poświęcona została kwestiom nagrywania i upubliczniania wizerunku policjantów, dokumentowania czynności procesowych oraz problemów wynikających z różnic w interpretacji obowiązujących przepisów.
Niebagatelne znaczenia dla przebiegu spotkania ma fakt, iż mec. Jerzy Feliks jako pełnomocnik, występujący przede wszystkim w charakterze obrońcy w postępowaniach karnych, Zarządu Wojewódzkiego NSZZ policjantów woj. śląskiego, reprezentuje policjantów od 15 lat.
Zdobyte w tym czasie doświadczenie, a także znajomość naszych wewnętrznych procedur i przepisów, oraz praktyczna wiedza wyniesiona z sal sądowych, jest szczególnie cenna dla naszych młodszych, stojących na początku kariery, Kolegów.

Zarząd Terenowy NSZZ Policjantów w Katowicach.

info i fot. Kazimierz Barbachowski