Opinia ZG NSZZ Policjantów do projektu ustawy w sprawie powołania Biura Nadzoru Wewnętrznego.

Opinia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów do projektu ustawy z 12 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o niektórych uprawnieniach pracowników urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz funkcjonariuszy i pracowników urzędów nadzorowanych przez ministra oraz niektórych innych ustaw.

Treść opinii Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w załączniku. W załącznikach do niniejszego tekstu także sam projekt i opinia Rządowego Centrum Legislacji (RCL).