Opinia prawna w sprawie wniosku o mieszkanie.

Opinia prawna dotycząca oceny praktyki organów Policji polegającej na kierowaniu do funkcjonariuszy pobierających świadczenia określone w art. 92. i 93. ustawy o Policji (równoważnik pieniężny za brak lokalu mieszkalnego w miejscu pełnienia służby lub w miejscowości pobliskiej, zwrot kosztów dojazdu do miejsca pełnienia służby) wezwań do składania wniosków o przydział lub zamianę lokalu mieszkalnego, a także wszczynania z urzędu postępowań administracyjnych weryfikujących uprawnienia do dotychczas pobieranych świadczeń.

Treść opinii w załączniku.