Opinia Prawna dotycząca zasad przyznawania równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego

Opinia Prawna dotycząca zasad przyznawania funkcjonariuszom Policji równoważnika pieniężnego za brak lokalu mieszkalnego