Odznaczenia od Nadzwyczajnego Zjazdu Związku Zawodowego Celnicy.pl

Obradujący w dniach 23-24 stycznia 2017 r. w Strykowie I Nadzwyczajny Zjazd Związku Zawodowego CELNICY.PL podjął uchwałę o nadaniu najwyższego odznaczenia Związku reprezentantom NSZZ Policjantów

Z rąk przewodniczącego Związku Zawodowego CELNICY.PL Sławomira Siwego najwyższe odznaczenie tego związku „Złotego Merkuriusza” otrzymali między innymi: Józef Partyka, Józek Bąk, Grzegorz Nems i Rafał Jankowski.

źródło: Facebook Andrzeja Kobylarza (poseł Kukiz15') 29 stycznia 2017