Odszedł Władysław Waszczak, były wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

Z żalem i smutkiem zawiadamiamy, że 2 sierpnia 2021 r. zmarł nasz kolega Władysław Waszczak / 77 lat/, wiceprzewodniczący Zarządu Organizacji Terenowej Emerytów i Rencistów Policji NSZZ Policjantów w Nowym Sączu. Były wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. małopolskiego.

Władysław Waszczak był wieloletnim związkowcem, kiedyś działaczem Zarządu Głównego NSZZ Policjantów, wybitnym znawcą statutu związku zawsze zaangażowanym i służącym pomocą.

Należał do grupy Tych, którzy przyczynili się do powstania NSZZ Policjantów, przez wiele lat bezinteresownie poświęcali swój własny czas ideom związkowym, po to aby zapewnić funkcjonariuszom właściwe warunki służby, a w konsekwencji umożliwić Policji właściwe wypełnienie jej służebnej roli wobec społeczeństwa.

Kol. Władysław Waszczak to zasłużony działacz związkowy uhonorowany w 2019 roku – Krzyżem Niepodległości z Gwiazdą Kl. I za wybitne zasługi patriotyczne i działalność dla NSZZ Policjantów.

Odznaczenie przyznane zostało przez Zarząd Główny NSZZ Policjantów w Warszawie na wniosek Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów w Krakowie.

Cześć Jego pamięci.