Odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej st.sierż. Markowi Sienickiemu

„Strzec bezpieczeństwa państwa i jego obywateli. Nawet z narażeniem życia.” Niestety nadal wielu policjantów wypełnia słowa roty policyjnego ślubowania do samego końca. W 30. rocznicę śmierci st. sierż. Marka Sienickiego w Biedrusku, została odsłonięta pamiątkowa tablica ku jego pamięci.

W podpoznańskim Biedrusku odbył się uroczysty apel z okazji odsłonięcia tablicy pamiątkowej poświęconej pamięci śp. st. sierż. Marka Sienickiego. Policjant 30 lat temu podczas rutynowego patrolu w Bytomiu, został zastrzelony przez bandytów.  W 1997 roku został pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Krzyżem Kawalerskim Odrodzenia Polski. Ten apel to hołd złożony policjantowi Komendy Rejonowej Policji w Bytomiu, synowi wielkopolskiej ziemi, pierwszemu policjantowi zamordowanemu w III Rzeczypospolitej Polskiej.

W uroczystym apelu wziął udział m.in. nadinsp. Roman Kuster Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Piotr Mąka Komendant Wojewódzki Policji w Poznaniu, Pani Beata Maszewska II Vice Wojewoda woj. wielkopolskiego, insp. Marcin Woźniak Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Bydgoszczy oraz rodzina śp. Marka Sienickiego – ojciec policjanta Pan Józef Sienicki, syn Pan Marek Sienicki, wdowa Pani Paulina Sienicka-Gwóźdź.

NSZZ Policjantów woj. śląskiego reprezentował Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego
– mł. insp. Grzegorz Kuliberda

Uroczystość została zorganizowana przez mł. insp. Andrzeja Szarego – Przewodniczącego Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów województwa wielkopolskiego.

Po odsłonięciu pamiątkowej tablicy, w imieniu wszystkich wielkopolskich policjantek i policjantów, został złożony wieniec przez Komendanta Kustera, Komendanta Mąkę, Panią Beatę Maszewską II Vice Wojewodę woj. wielkopolskiego oraz Przewodniczącego Zarządu Głównego NSZZ Policjantów podkom. Rafała Jankowskiego i mł. insp. Andrzeja Szarego.