Odprawa roczna Komendy Powiatowej Policji w Będzinie

W budynku Starostwa Powiatowego w Będzinie odbyła się narada podsumowująca wyniki pracy będzińskiego garnizonu Policji w 2022 roku. W obecności samorządowców, przedstawicieli prokuratur, przedstawicieli straży miejskich, kierownictwa będzińskiej komendy, stróże prawa mieli okazję pochwalić się wynikami oraz sukcesami zeszłorocznej pracy.
Z ramienia komendy wojewódzkiej pracę policjantów podsumował I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak.

W odprawie uczestniczył Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Policjantów woj. śląskiego – asp.szt. Michał Szczęśniak, który wraz z Przewodniczącym Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów KPP w Będzinie wręczył Krzyż Niepodległości z Gwiazdą kl. 1 za wybitne zasługi patriotyczne i działalność na rzecz Związku, oraz środowiska policyjnego Panu Sebastianowi  Szaleniec – Staroście Będzińskiemu.

W wydarzeniu wzięli udział: Wicestarosta Będziński Dariusz Waluszczyk, Sekretarz Powiatu Agata Fazan, Wiceprezydent Miasta Będzina Anna Drzewiecka, Burmistrz Miasta Czeladź Zbigniew Szaleniec, Burmistrz Miasta i Gminy Siewierz Zdzisław Banaś, Burmistrz Miasta Wojkowice Tomasz Szczerba, Zastępca Burmistrza Miasta Sławkowa Janusz Mróz, Wójt Gminy Bobrowniki Małgorzata Bednarek, Naczelnik Wydziału Zarządzania Bezpieczeństwem Publicznym Powiatu Będzińskiego Kamila Curyło, Prokurator Rejonowy w Dąbrowie Górniczej Katarzyna Pietraszek-Rybak, Komendant Straży Miejskiej w Będzinie Ireneusz Błach, Komendant Straży Miejskiej w Czeladzi Krzysztof Niebylski, a także ks. Andrzej Stępień.