Odpowiedź Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na petycje ZG NSZZ Policjantów

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji odpowiedział Zarządowi Głównemu NSZZ Policjantów na petycje w sprawie urlopu wypoczynkowego oraz rehabilitacji prawnej.
W sprawie rehabilitacji prawnej Minister poinformował, iż aktualnie trwają prace nad senackim projektem ustawy o zmianie ustawy o Policji (druk nr 560), który wychodzi naprzeciw przedstawionym w petycji postulatowi zmiany przepisów dotyczących postępowań dyscyplinarnych w celu umożliwienia ich wznowienia na korzyść obwinionych, bez względu na okres czau, jaki upłynął od wydania ostatecznego orzeczenia dyscyplinarnego.
Natomiast w sprawie petycji dotyczącej wykorzystania zaległego urlopu wypoczynkowego przez funkcjonariuszy w terminie do dnia 30 września następnego roku oraz uzyskania prawa do urlopu wypoczynkowego po upływie każdego miesiąca służby, Minister przedstawił stanowisko Departamentu Porządku Publicznego MSWiA.

Szczegóły odpowiedzi na petycje Zarządu Głównego NSZZ Policjantów w załącznikach