ODDALI HOŁD FUNKCJONARIUSZOM, KTÓRZY POŚWIĘCILI SWE ŻYCIE SŁUŻBIE OJCZYŹNIE

W Sosnowcu przy katedrze Wniebowzięcia NMP odbyła się uroczystość związana z rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości. Po mszy świętej, której przewodniczył JE ks. bp dr Grzegorz Kaszak, na placu katedralnym przybyli na uroczystość przedstawiciele służb oddali hołd i złożyli kwiaty pod pomnikiem poświęconym pamięci funkcjonariuszy, którzy poświęcili swe życie służbie dla Ojczyzny. Gościem honorowym uroczystości był Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Wydarzenie rozpoczęło się o 12.00 uroczystą mszą świętą w Bazylice katedralnej p.w. Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny w Sosnowcu, której przewodniczył biskup sosnowiecki dr Grzegorz Kaszak. Na obchody rocznicy przybyli: Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. dr Krzysztof Justyński, Zastępca Dyrektora Biura Kryminalnego KGP insp. Dominik Łączyk, Naczelnik Wydziału Gabinet Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach mł. insp. Gabriela Socha i Komendant Miejski Policji w Sosnowcu mł. insp. Tomasz Kłosowicz.

Brali w nich również udział przedstawiciele pozostałych służb mundurowych: Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Jacek Kleszczewski, Komendant Śląskiego Oddziału Straży Granicznej płk Adam Jopek i Dyrektor Okręgowy Inspektoratu Służby Więziennej w Katowicach ppłk Łukasz Górny. Wszystkich zebranych gości powitał Duszpasterz Policji w Sosnowcu ks. dr Mariusz Karaś.

Po mszy, na placu katedralnym, przybyłe delegacje oddały hołd i złożyły kwiaty pod pomnikiem poświęconym funkcjonariuszom, którzy poświęcili swe życie służbie dla Ojczyzny.

Z uwagi na pandemię Covid-19, obchody rocznicy odbyły się z zachowaniem ścisłego reżimu sanitarnego. Z tego samego powodu nie mogły niestety przybrać tak uroczystego charakteru, jak to miało miejsce w latach ubiegłych.

Pomnik przy którym odbyły się uroczystości, powstał w setną rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Tym samym funkcjonariusze chcieli oddać hołd mundurowym i urzędnikom Rzeczypospolitej Polskiej. Nie tylko tym, którzy zginęli w walce o niepodległość, ale także tym, którzy poświęcili życie wiernie służąc Państwu. Pomnik zaprojektował prof. Czesław Dźwigaj, a na jego monumencie znajduje się napis:

„W 100 rocznicę odzyskania niepodległości funkcjonariuszom służb mundurowych, urzędnikom państwowym i samorządowym, którzy poświęcili swoje życie w służbie Bogu, niepodległej ojczyźnie i społeczeństwu, na wieczną chwałę, pamięć i cześć.”