Oddaj swój głos w referendum protestacyjnym !

Uposażenia zdegradowane do poziomu wynagrodzeń, jakie otrzymują najniżej wykwalifikowani pracownicy, brak waloryzacji od dziewięciu już lat, brak wynagrodzenia za ponadnormatywny czas służby, brak ekwiwalentu za służby nocne, w niedziele i dni ustawowo wolne od pracy, popsuty system emerytalny, to zaledwie część problemów, które wpływają na fatalną sytuację materialną policjantów i ich rodzin.

Niepokojące jest również to, że coraz mniej wartościowych osób garnie się do służby, a doświadczeni policjanci odchodzą w poszukiwaniu pracy lepiej opłacanej, a przy tym mniej ryzykownej. Nieosiągnięcie porozumienia dającego gwarancje rzeczywistej poprawy sytuacji zmusza związki zawodowe reprezentujące interes wszystkich polskich funkcjonariuszy do zaostrzenia swoich dotychczasowych działań.

Tu możesz oddać swój głos