„Odblaskowa Częstochowa Świeci Przykładem”

Wiceprzewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy Komendzie Miejskiej Policji w Częstochowie Daniel Zych – inicjatorem akcji „Odblaskowa Częstochowa Świeci Przykładem”

W Miejskim Przedszkolu nr 36 w Częstochowie przeprowadzono działania profilaktyczne ukierunkowane na bezpieczeństwo pieszych. Akcja była pomysłem Wiceprzewodniczącego Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie kolegi Daniela Zycha – głównego inicjatora spotkania. Wspólnie z zarządem związków zawodowych policjantów w Częstochowie przy wsparciu Przewodniczącego ZT NSZZ Policjantów przy KMP w Częstochowie kolegi Arkadiusza Kobieli postanowili wpłynąć na bezpieczeństwo najmłodszych uczestników ruchu drogowego.

Dzięki pomocy Prezydenta Miasta Częstochowy Krzysztofa Matyjaszczyka wymienieni mogli przekazać dzieciom z Miejskiego Przedszkola nr 36 w Częstochowie blisko 200 odblaskowych kamizelek i opasek. Maluchy otrzymały też łakocie i kilka kompletów klocków. Docelowo planowane jest rozdanie odblasków dla wszystkich najmłodszych użytkowników naszych dróg. Częstochowscy związkowcy nie po raz pierwszy inicjują akcję i włączają się w poprawę bezpieczeństwa i wizerunku policjanta. W czerwcu został opracowany plakat do akcji ,,Bezpieczny senior”. Dzięki pomocy lokalnych władz i spółdzielni mieszkaniowych udało się rozwiesić ponad 3000 dużych plakatów, umieszczając je na klatkach schodowych bloków, w siedzibach placówek miejskich, jak również w autobusach i tramwajach miejskich. Ponadto udało się rozdysponować bezpośrednio do mieszkańców blisko 20 tys. ulotek informacyjnych, a sam plakat udało się również zamieścić w broszurach informacyjnych i gazetach częstochowskich.

Zainicjowane zostały akcje „Mikołaj w mundurze” czy „Zajączek w mundurze”, które miały ma celu pomoc osobom przebywającym w Ośrodkach Interwencji Kryzysowej i przekazanie im zabawek, słodyczy, ubrań oraz wózka dziecięcego. Nadto, pod szyldem związkowym, organizowane są zawody wędkarskie z okazji „Dnia Dziecka”, które przyciągają co raz to większe rzesze małych amatorów wędkowania. Z naszej inicjatywy wspólnie z Zarządem Okręgowym Polskiego Związku Wędkarskiego w Częstochowie i Urzędem Miasta w Częstochowie corocznie organizowana jest akcja „Sprzątania Świata” w okolicy częstochowskich rzek i zbiorników wodnych, połączona z prelekcjami z zakresu bezpieczeństwa nad wodą oraz pracy funkcjonariuszy.

Więcej fotografii: