Oceniajcie nas ale i doceniajcie.

Zarząd Główny NSZZ Policjantów rozpoczął ogólnopolską kampanię społeczną, która ma na celu poprawę wizerunku policjantów w społeczeństwie, ale przede wszystkim pokazać ma problemy codzienne ludzi w policyjnych mundurach.
Problemy ludzi służących w formacji, która tylko z powodu naszego codziennego wysiłku i zaangażowania cieszy się w społeczeństwie nadal wysokim zaufaniem.
To nam na przestrzeni ostatnich kilku lat odebrano należne uprawnienia, nazywając je w mediach przywilejami, to nasze pensje nie są waloryzowane od 9 lat.
To od nas wymaga się absolutnego poświęcenia i ciągłej gotowości, w zamian bardzo często pochopnie zarzucając brak działania lub nadużycie władzy.
Ale to my wypełniamy codziennie rotę ślubowania służby z narażeniem życia i zdrowia, to my musimy podejmować decyzje w ułamku sekundy, to od nas wymaga się sprawnego, szybkiego i zdecydowanego działania, pozostawiając potem funkcjonariuszy bez jakiejkolwiek ochrony prawnej.
To nam zmienia się warunki służby i zasady odejścia w stan spoczynku „w trakcie gry”. To wśród nas występuje największa niepewność, co przyniesie jutro. To nasze szeregi opuściło przedwcześnie wielu doświadczonych funkcjonariuszy, i to do służby w naszych szeregach brakuje chętnych. Bo kto chce nadstawiać łba za 2400?
Dlatego w wielu polskich miastach i za pośrednictwem mediów Polacy otrzymają informację o naszej niedocenianej pracy.
Ale my nadal będziemy służyć abyście mogli czuć się bezpieczniej.

P.S. Pierwszy billboard stanął w Warszawie przy wylocie ul. Górnośląskiej na Trasę Łazienkowską

Przewodniczący Zarząd Głównego
NSZZ Policjantów
Rafał Jankowski