Obradował Zarząd Główny

W dniu wczorajszym w Warszawie odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego NSZZ Policjantów. Najważniejszą część posiedzenia Zarząd Główny poświęcił kwestiom związanym z wprowadzeniem w życie tegorocznych podwyżek uposażeń oraz rozwiązań motywujących policjantów do dłuższej służby.

Zarząd Główny wytyczył też główne kierunki działania na najbliższe tygodnie. Wśród priorytetów znalazł się temat otwarcia negocjacji poświęconych przyszłorocznej podwyżce oraz rozwiązaniom wprowadzającym kolejne elementy progresywnego wzrostu uposażeń.

Podsumowanie minionego roku oraz wzrost kosztów funkcjonowania organów NSZZ Policjantów miały również wpływ na wielkość tegorocznego preliminarza wydatków i poszczególnych jego pozycji takich, jak m.in. zakres limitów w ramach zarządu zwykłego. Istotnym elementem posiedzenia było podjęcie uchwał dotyczących zwiększenia środków na funkcjonowanie i obsługę Zarządu Głównego. Świadczenia te nie były waloryzowane od roku 2012.

Ostatnią częścią posiedzenia Zarządu Głównego NSZZ Policjantów było spotkanie wielkanocne z udziałem ministra Mariusza Kamińskiego i wiceministra Macieja Wąsika oraz Komendanta Głównego Policji, reprezentowanego przez nadinsp. Dariusza Augustyniaka. W spotkaniu udział wzięli również Naczelny Kapelan Policji ks. Wojciech Juszczuk SAC oraz Naczelny Prawosławny Kapelan Policji ks. Andrzej Bołbot.

Biuro Prasowe ZG NSZZ Policjantów