OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W TYCHACH

Dzisiaj na terenie Komendy Miejskiej Policji w Tychach odbyła się uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji. W uroczystości wzięli udział pracownicy cywilni, funkcjonariusze jednostki oraz zaproszeni goście. W tym roku przypada 102. rocznica powstania Policji Państwowej. Tegoroczne obchody Święta Policji zostały objęte honorowym patronatem Komendanta Głównego Policji gen. insp. dr Jarosława Szymczyka.

W tym roku obchodzimy 102. rocznicę powstania Policji Państwowej. Swoim patronatem honorowym tegoroczne obchody Święta Policji objął Komendant Główny Policji gen. insp. dr Jarosław Szymczyk.

Uroczysta zbiórka z okazji Święta Policji odbyła się na terenie Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Wśród zaproszonych gości byli tyscy komendanci w stanie spoczynku, przedstawiciele władz miasta, Związków Zawodowych Policjantów i Pracowników Cywilnych, Związków Emerytów i Rencistów Policyjnych, Straży Miejskiej, Straży Pożarnej, tyskiej Prokuratury, Wojskowej Komendy Uzupełnień. NSZZ Policjantów reprezentował przewodniczący ZW Michał Szczęśniak

Zbiórka rozpoczęła się od złożenia meldunku Komendantowi Miejskiemu Policji w Tychach przez dowódcę uroczystości i wprowadzenia Sztandaru Komendy Miejskiej Policji w Tychach. Po odegraniu Hymnu Państwowego, minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich pomordowanych i poległych w służbie policjantów.

Następnie Komendant Miejski Policji w Tychach mł. insp. Arkadiusz Konowalski powitał wszystkich gości oraz podziękował mundurowym za codzienną służbę, oddanie i ofiarność. Szef tyskiej komendy podkreślił, że policjanci każdego dnia rzetelnie i z dużym poświęceniem oddają się służbie, strzegąc porządku publicznego i bezpieczeństwa mieszkańców miasta. Komendant Miejski Policji w Tychach zwrócił się także z podziękowaniami do władz miasta oraz do przedstawicieli zaprzyjaźnionych służb mundurowych i instytucji, z którymi współpracują tyscy policjanci. Na koniec podziękował również pracownikom cywilnym za codzienne zaangażowanie oraz rodzinom mundurowych za cierpliwość, wyrozumiałość i wsparcie.

Podczas apelu Komendant Miejski Policji w Tychach mł. insp. Arkadiusz Konowalski w asyście swojego zastępcy nadkom. Pawła Rybarczyka wręczył policjantom nominacje na wyższe stopnie policyjne.

W tym roku awanse na wyższe stopnie policyjne otrzymało w sumie 83 funkcjonariuszy. W korpusie oficerów starszych 1 policjant, w korpusie oficerów młodszych awansowało 2 policjantów, w korpusie aspirantów 26 policjantów, w korpusie podoficerów 43 policjantów, a w korpusie szeregowych 11 policjantów. Ponadto Zastępca Prezydenta Miasta Tychy Maciej Gramatyka wręczył wyróżnienia 10 funkcjonariuszom za szczególne zaangażowanie w służbie na rzecz bezpieczeństwa publicznego miasta Tychy.

Dziękujemy wszystkim gościom za przybycie na uroczystość, za wszelkie życzenia, dobre słowa, podziękowania oraz współpracę. Wszystkim nominowanym i wyróżnionym gratulujemy, a z okazji Święta Policji wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom Policji składamy serdeczne życzenia wszelkiej pomyślności, zarówno w życiu zawodowym, jak i w osobistym.