OBCHODY ŚWIĘTA POLICJI W KATOWICKIM ODDZIALE PREWENCJI POŁĄCZONE ZE ŚLUBOWANIEM NOWYCH POLICJANTÓW

Dzisiaj odbyła się uroczystość z okazji obchodów Święta Policji w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach, katowickiej komendzie miejskiej oraz Samodzielnym Pododdziale Kontrterrorystycznym Policji w Katowicach. Wydarzenie połączono z uroczystym ślubowaniem 102 nowych policjantów w garnizonie śląskim. Przyjął je Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn.
Dzisiaj na placu apelowym katowickiego oddziału prewencji odbył się uroczysty apel z okazji obchodów Święta Policji Oddziału Prewencji Policji w Katowicach, Komendy Miejskiej Policji w Katowicach oraz Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach. Wydarzenie było również okazją, aby 102 nowych policjantów w garnizonie śląskim złożyło rotę policyjnego ślubowania.

Organizatorami tegorocznych obchodów byli Dowódca Oddziału Prewencji Policji w Katowicach insp. Rafał Stanek, Komendant Miejski Policji w Katowicach insp. Paweł Barski, Dowódca Samodzielnego Pododdziału Kontrterrorystycznego Policji w Katowicach mł. insp. Grzegorz Mucha oraz Zarząd Terenowy NSZZP OPP w Katowicach.

Uroczysty apel rozpoczął się punktualnie w samo południe od złożenia meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach przez dowódcę uroczystości i wprowadzenia Sztandaru Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. Po odegraniu Hymnu Państwowego minutą ciszy uczczono pamięć wszystkich poległych w służbie policjantów.

Uroczystość uświetnili swoją obecnością: Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, Komendant Szkoły Policji w Katowicach insp. Jarosław Gałuszka, Wiceprezydent Miasta Katowice Waldemar Bojarun, Sekretarz Miasta Katowice Maciej Stachura oraz Naczelnik Wydziału Zarządzania Kryzysowego Miasta Katowice Mirosław Cygan, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów asp. sztab. Michał Szczęśniak, Kapelan Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach ks. Adam Wycisk, zastępcy dowódców OPP i SPKP w Katowicach, komendanci komisariatów i naczelnicy wydziałów KMP w Katowicach oraz policyjne związki zawodowe.

Podczas ceremonii Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn wraz z Komendantem katowickiej jednostki insp. Pawłem Barskim, dowódcą katowickiego oddziału prewencji insp. Rafałem Stankiem oraz dowódcą policyjnych kontrterrorystów z Katowic mł. insp. Grzegorzem Muchą wręczyli 6 policjantom nadawane przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Odznaki „Zasłużony Policjant”. Następnie Generał wręczył 70 policjantom akty mianowania na wyższe stopnie służbowe.

Uroczystość była również okazją do wręczenia nagród Prezydenta Miasta Katowice, które wręczył Wiceprezydent Miasta Katowice Waldemar Bojarun wraz z Komendantem Miejskim Policji w Katowicach oraz Dowódcą OPP w Katowicach. Nagrody otrzymało 13 policjantów służących w Oddziale Prewencji Policji w Katowicach oraz w katowickiej komendzie miejskiej. Następnie Wiceprezydent podczas swojego przemówienia podziękował stróżom prawa za codzienną, trudną służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców i przekazał słowa uznania za trud i ryzyko, jakie na co dzień ponoszą policjanci.

Kolejnym punktem uroczystości była ceremonia ślubowania 102 nowych policjantów, które przyjął Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn. Wśród nowo przyjętych mundurowych jest 20 kobiet. Niebawem wszyscy rozpoczną kurs podstawowy w szkołach policyjnych. Po zdobyciu podstawowej wiedzy teoretycznej oraz umiejętności praktycznych zasilą szeregi jednostek garnizonu śląskiego.

Po uroczystym ślubowaniu przemówienie wygłosił Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, który podziękował wszystkim stróżom prawa za codzienne zaangażowanie w służbie, rzetelność i profesjonalizm. Docenił oddanie funkcjonariuszy oraz wyrozumiałość ich rodzin, tak potrzebną w codziennej ciężkiej służbie. Generał pogratulował również nowym policjantom wyboru drogi życiowej i wstąpienia w szeregi policyjnej formacji.

Po przemówieniach dowódca uroczystości złożył meldunek Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach o zakończeniu wydarzenia.

Uroczystość uświetniła oprawa muzyczna Orkiestry Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy udziale Kompanii Honorowej. Dowódcą tegorocznej uroczystości był podinsp. Janusz Rygielski. Głosu lektorskiego udzielili podinsp. Sebastian Hulin z Komendy Miejskiej Policji w Katowicach i asp. Marek Jon z Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Na zakończenie odbyła się uroczysta defilada.