Obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej przed Grobem Policjanta Polskiego w Katowicach

W Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, przy Grobie Policjanta Polskiego, odbyły się dzisiaj obchody 77. rocznicy Zbrodni Katyńskiej. Zebrani uczcili pamięć tysięcy obywateli, w tym policjantów zamordowanych przez NKWD. W obchodach uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach

Uroczystości rozpoczęły się o 12.00 w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy Grobie Policjanta Polskiego, w którym pochowano szczątki bezimiennego policjanta, więźnia obozu w Ostaszkowie, zamordowanego przez NKWD w 1940 r., jednego z 6311, których rozstrzelano tylko dlatego, że byli funkcjonariuszami Policji Państwowej. W obchodach uczestniczył Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Wicewojewoda Śląski Mariusz Trepka, Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński wraz ze swoim pierwszym zastępcą, członkowie Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, przedstawiciele kierownictwa policji innych garnizonów oraz wielu zaproszonych gości, w tym przedstawiciele władz województwa oraz władz samorządowych, poczty sztandarowe, reprezentanci służb mundurowych oraz młodzież śląskich szkół.

W imieniu Zarządu Głównego NSZZ Policjantów wieniec złożył wiceprzewodniczący ZG NSZZ Policjantów Kazimierz Barbachowski. Natomiast w imieniu Zarządu Wojewódzkiego  NSZZ Policjantów woj. śląskiego wieniec złożyli p.o. Przewodniczącego ZW Michał Szczęśniak i wiceprzewodniczący ZW Jacek Bryła.

W intencji pomordowanych modlili się przedstawiciele duchowieństwa i kapelani. Jedna z głównych organizatorek uroczystości Teresa Bracka, prezes ogólnopolskiego stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 roku”, otrzymała odznakę Stowarzyszenia Generałów Policji RP, przyznaną za wybitny wkład w działalność na rzecz utrzymania pamięci o historii formacji. Na uroczystości wręczono także medale „Pro Patria”

Uczestniczący w uroczystości nadinsp. Jan Lach w swym przemówieniu przypomniał, że istniejące obecnie stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” jest kontynuatorem tradycji przedwojennej organizacji o takiej nazwie, która zajmowała się wsparciem dla rodzin po poległych funkcjonariuszach.
– Jesteście Państwo niejako pomostem z tamtą organizacją. Kultywujecie pamięć o swoich ojcach i dziadkach, którzy oddali za nas swoje życie. To bardzo ważne – powiedział Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Oficjalne przemówienia ubarwił występ dzieci ze szkoły podstawowej nr 73 im. gen. Władysława Andersa we Wrocławiu, które przybliżyły obecnym historię tej zbrodni. Odczytano też apel pamięci, zakończony salwą honorową ku czci poległych za Ojczyznę. Wartę przy grobie pełnili policjanci z Oddziału Prewencji Policji KWP w Katowicach.

Po apelu pamięci pod pomnikiem zostały zapalone znicze oraz złożone biało – czerwone wiązanki kwiatów.

(KWP w Katowicach/ asp. sztab. Piotr Maciejczak Policja 997/ mw)