Obchody 30-lecia powstania Grobu Policjanta Polskiego oraz 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej

Na terenie katowickiej komendy wojewódzkiej odbyły się obchody 30-lecia powstania Grobu Policjanta Polskiego oraz 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Główna część wydarzenia miała miejsce przed Grobem Policjanta Polskiego. Obchody poprzedziła msza święta w katowickiej Archikatedrze Chrystusa Króla oraz złożenie kwiatów pod Tablicą Pamięci „Śląskim policjantom poległym w służbie”. W uroczystościach wziął udział I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak.

W siedzibie śląskiej Policji odbyła się uroczystość z okazji 30-lecia powstania Grobu Policjanta Polskiego oraz 84. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Wydarzenie zorganizowało Stowarzyszenie „Rodzina Policyjna 1939 r.” wspólnie z Komendą Wojewódzką Policji w Katowicach. Obchody upamiętniły tragiczne wydarzenia naszej historii i ofiarę poniesioną przez mundurowych, w tym policjantów II RP. Poprzedziła je msza święta w katowickiej Archikatedrze.

Następnie uczestnicy przemaszerowali ulicami miasta przed Grób Policjanta Polskiego na terenie Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach. W trakcie przemarszu I Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Dariusz Augustyniak, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego  NSZZ Policjantów woj. śląskiego Michał Szczęśniak oraz Wiceprzewodniczący Zarządu Wojewódzkiego  NSZZ Policjantów woj. śląskiego Maciej Dziergas, złożyli kwiaty pod Tablicą Pamięci „Śląskim policjantom poległym w służbie” umieszczoną na obelisku przed wejściem do Komendy.

Rolę gospodarzy uroczystości pełnili Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.” Grzegorz Grześkowiak oraz I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak. W obchodach uczestniczyli m.in. podinsp. Krzysztof Musielak z Wydziału Nadzoru Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej w Warszawie, Czesław Sobierajski – Doradca Wojewody Śląskiego, Magdalena Szewczuk-Szturc – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, Alina Bednarz – Radna Sejmiku województwa Śląskiego, Mariusz Skiba – Wiceprezydent Katowic, a także przedstawiciele samorządu terytorialnego, służb mundurowych, policyjnych związków zawodowych, instytucji na co dzień współpracujących ze śląską Policją, duchowieństwa, harcerstwa, oraz młodzież szkolna. Liczną grupę gości stanowili kombatanci oraz krewni poległych i pomordowanych policjantów.

Po uroczystym podniesieniu flagi państwowej oraz odegraniu i odśpiewaniu hymnu państwowego, przed Grobem Policjanta Polskiego zapalony został „Znicz Pamięci”. Zebranych gości powitał Pan Grzegorz Grześkowiak – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”.

Następnie wręczone zostały odznaczenia: „Medal za Zasługi dla Policji”, który otrzymał dr Janusz Mikitin z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, Medal „Pro Patria”, który otrzymała nadkom. Karolina Szlęzak – KWP w Katowicach, Złotą Odznakę Honorową za Zasługi dla Województwa Śląskiego, którą otrzymała Iwona Laskowska oraz „Odznaczenia 100-lecia Policji Województwa Śląskiego”, które otrzymali: insp. Mariusz Krzystyniak – Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach, insp. Łukasz Fołta – Naczelnik Zarządu CBŚP w Katowicach, Magdalena Szewczuk–Szturc – Dyrektor Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego w Katowicach, podinsp. Krzysztof Musielak z Ministerstwa Obrony Narodowej, Małgorzata Włodek z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, Irena Matuszak z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, Stanisław Choroba z Ogólnopolskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939 r.”, Witold Terlecki – Dyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Katowicach, mł. insp. Sławomir Zagrobelny – Komendant Miejski Policji w Sosnowcu, mł. insp. Paweł Komenda – Naczelnik Wydziału Doboru i Szkolenia KWP w Katowicach, asp. sztab. Łukasz Wiernek z OPP w Katowicach, asp. sztab. Maciej Dziergas – z ZW NSZZ Policjantów Województwa Śląskiego oraz Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach – które odebrał I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.