O kondycji psychicznej w służbach mundurowych w Dniu Walki z Depresją

Dzisiaj przypada Ogólnopolski Dzień Walki z Depresją, ustanowiony przed kilkunastu laty przez Ministerstwo Zdrowia. Niestety depresja często występuje również w służbach, co potwierdzają liczne badania. Udostępniamy narzędzie do samodzielnej weryfikacji kondycji psychicznej – pisze Ryszard Choroszy na portalu mundurowy.pl

Do tej pory resort zdrowia nie mógł się pochwalić sukcesem w walce o zdrowie psychiczne obywateli. Najwyższa Izba Kontroli w raporcie z 2017 roku oceniła, że Narodowy Program Zdrowia Psychicznego na lata 2011-2015 zakończył się fiaskiem. Ale problem jest i Ministerstwo Zdrowia rozpoczęło realizację nowego programu wspierającego zdrowie psychiczne obywateli oraz zapobiegającego zaburzeniom psychicznym.

Okazuje się, że jedną z najbardziej narażonych na stres, wypalenie zawodowe, lęki czy depresję grup zawodowych są służby mundurowe.

– Z pracy z pracownikami służb mundurowych doskonale wiemy, że często lekceważone są problemy kondycji psychicznej. Tymczasem takie zaburzenia jak stres, nerwice, depresje, wypalenie zawodowe czy też utrudniające życie zaburzenia snu nie tylko wpływają na komfort i efektywność pracy ale i na bezpieczeństwo ogółu obywateli – informuje Antoni Sobolewski, wiceprezes Stowarzyszenia Czas Przestrzeń Tożsamość. Jest to jedna z organizacji realizującej projekt z zakresu zdrowia publicznego pn. „Ocena kondycji psychicznej” w ramach Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020.

Projekt jest skierowany do następujących grup zawodowych, wskazanych przez Ministerstwo Zdrowia jako najbardziej narażone na stres, wypalenie zawodowe, lęki, depresję:

• pracownicy administracji,
• nauczyciele i inni pracownicy edukacji,
• pracownicy służb mundurowych,
• pracownicy opieki zdrowotnej,
• pracownicy pomocy społecznej,
• studenci i wykładowcy akademiccy.

W tym celu stowarzyszenie uruchomiło stronę internetową www.zdrowiepsychiczne.org, na której jest narzędzie do samodzielnej weryfikacji kondycji psychicznej. – Przygotowane przez nas narzędzie do autodiagnozy zostało opracowane szczególnie pod kątem tych grup. Było ono wypracowywane i testowane również przez osoby pracujące w służbach mundurowych i zatwierdzone przez Ministerstwo Zdrowia – zapewnia Antoni Sobolewski.

Projekt jest realizowany w 2018 roku w 8 województwach: zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim, śląskim i łódzkim. Adresatami są m.in. żołnierze i pracownicy resortu obrony narodowej, a także funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Państwowej Straży Pożarnej.

Głównym celem projektu jest przeprowadzenie w grupie zagrożonej utratą zdrowia psychicznego 80 tys. badań autodiagnozy przy pomocy opracowanego przez zespół ekspertów i zatwierdzonego przez Ministerstwo Zdrowia elektronicznego narzędzia do samooceny kondycji psychicznej.

Ponadto tworzone są w 8 województwach bazy teleadresowe poradni zdrowia psychicznego, gabinetów psychiatrycznych i psychoterapeutycznych w pobliżu miejsca zamieszkania odbiorców projektu.

Zachęcamy do skorzystania z narzędzia do autodiagnozy w zakresie zdrowia psychicznego i zbadanie kondycji „naszej głowy. Za darmo. R.Ch.

źródło: www.mundurowy.pl 25 lutego 2018