Nowy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach

W siedzibie śląskiej Policji odbyła się uroczystość zdania i objęcia stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Z dniem 4 lutego funkcję tę obejmie insp. Marek Nowakowski, zastępujący insp. Dominika Łączyka, który po prawie 2 latach na tym stanowisku oraz 31-latach służby odchodzi na emeryturę. W wydarzeniu uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji nadinsp. Roman Rabsztyn, a także przedstawiciele władz województwa śląskiego, zaproszeni goście, przedstawiciele związków zawodowych oraz kadra kierownicza naszego garnizonu.

Uroczystość rozpoczęła się złożeniem meldunku Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach nadinsp. Romanowi Rabsztynowi przez dowódcę uroczystości podinsp. Janusza Rygielskiego. W dalszej kolejności lektor przybliżył sylwetki insp. Dominika Łączyka, który odchodzi na emeryturę oraz insp. Marka Nowakowskiego, który od 4 lutego br. będzie pełnił obowiązki Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach. Naczelnik Wydziału Kadr Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach mł. insp. Sławomir Zynek odczytał rozkazy o odwołaniu insp. Dominika Łączyka ze stanowiska Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach oraz o powierzeniu obowiązków na tym stanowisku insp. Markowi Nowakowskiemu.

Następnie głos zabrali: doradca Wojewody Śląskiego Grzegorz Mucha, Wicemarszałek Województwa Sląskiego Anna Jedynak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn.

Grzegorz Mucha w imieniu Wojewody Śląskiego Jarosława Wieczorka podziękował  insp. Dominikowi Łączykowi za wzorową współpracę i życzył mu wszystkiego dobrego z okazji odejścia na zasłużoną emeryturę, a także pogratulował insp. Markowi Nowakowskiemu awansu i życzył powodzenia na stanowisku Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach.

Wicemarszałek Anna Jedynak podziękowała insp. Dominikowi Łączykowi: „przede wszystkim chciałabym w imieniu swoim i Pana Marszałka Jakuba Chełstowskiego i całego zarządu podziękować za służbę, za wszystkie zasługi i współpracę z całym zespołem”.

Zdający obowiązki insp. Dominik Łączyk podziękował wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom cywilnym: „dziękuję za te wszystkie lata, jestem przeszczęśliwy i zaszczycony, że mogłem z Państwem służyć”.

Obejmujący stanowisko zastępcy szefa śląskich policjantów insp. Marek Nowakowski podziękował za pokładane w nim nadzieje: „Panie Generale, ja serdecznie dziękuję za ten niewątpliwy zaszczyt, za ten kredyt zaufania, deklaruję że ten kredyt zaufania spłacę z nawiązką. Szanowni Państwo, to jest potężne wyzwanie”.

W ceremonii, oprócz kadry kierowniczej śląskiego garnizonu, udział wzięli również szefowie służb i instytucji współpracujących na co dzień z Policją, oraz przedstawiciel związków zawodowych.

Na koniec Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZP asp. szt. Michał Szczęśniak wraz z Wiceprzewodniczącym asp. szt. Dariuszem Tabasem wręczyli insp. Dominikowi Łączykowi Medal 30-lecia powstania NSZZP.

Inspektor Marek Nowakowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie oraz Wydziału Prawa na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach. Służbę w Policji rozpoczął 14 marca 1991 roku w Batalionach Oddziałów Prewencji KWP w Katowicach. Od 1992 do 2007 roku zdobywał doświadczenie i rozwijał umiejętności policyjnego rzemiosła od podstaw w Komendzie Miejskiej Policji w Gliwicach. Zajmował stanowiska Policjanta Kompanii Pogotowia Policyjnego i Patrolowania, Asystenta, Detektywa i Specjalisty Wydziału do Walki z Przestępczością Gospodarczą, Specjalisty Referatu Operacyjno-rozpoznawczego, Zespołu do walki z przestępczością Komputerową, a także stanowisko Specjalisty, a następnie Eksperta Zespołu Inspekcji. W 2007 roku powołany na stanowisko Zastępcy; później Pierwszego Zastępcy Komendanta Miejskiego Policji w Gliwicach, które sprawował przez siedem kolejnych lat. Zaangażowanie, poświęcenie i wysoki standard podejmowanych działań spowodowały, że będącemu już ówcześnie w stopniu podinspektora w korpusie oficerów starszych Policji, po 23 latach służby, powierzono jednostkę Policji w Piekarach Śląskich. mianując go Komendantem Miejskim Policji. Od tej pory nieprzerwanie, wraz z podległą kadrą i funkcjonariuszami odpowiedzialny był w całości za bezpieczeństwo mieszkańców Piekar Śląskich, następnie ponad 170-cio tysięcznego Zabrza oraz od 2018 roku Gliwic i całego Powiatu Gliwickiego. Dziś, zgodnie z wnioskiem Komendanta Wojewódzkiego Policji nadinspektora Romana Rabsztyna,  Komendant Główny Policji powierzył pełnienie obowiązków wśród ścisłej Kadry Kierowniczej Śląskiego Garnizonu Policji obok I zastępcy Komendanta insp. Mariusza Krzystyniaka oraz Zastępcy Komendanta insp. Artura Bednarka.

Pan inspektor jest odznaczony między innymi:
Prezydenckim medalem Za Długoletnią Służbę oraz medalem Stulecia Odzyskanej Niepodległości,
Brązową i srebrną odznaką Zasłużony Policjant,
Brązowym medalem Za zasługi dla pożarnictwa,
Medalami związkowymi  NSZZ Policjantów i Stowarzyszenia emerytów i rencistów Policji,
a także Złotą odznaka za zasługi dla Województwa Śląskiego.