Nowi policjanci w garnizonie śląskim

Szeregi Śląskiej Policji zasiliło 18 stróżów prawa, którzy z powodzeniem przeszli wszystkie etapy postępowania rekrutacyjnego. Wśród nich znalazły się 2 policjantki. Dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach odbyło się uroczyste ślubowanie nowo przyjętych policjantek i policjantów. Rotę ślubowania przyjął od nich I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak. Świeżo upieczonych mundurowych czeka teraz kilkumiesięczne szkolenie, po którym rozpoczną służbę w jednostkach, do których zostali przydzieleni.

Nowi policjanci zostali przyjęci do służby z początkiem sierpnia. Dzisiaj ślubowanie przyjął dzisiaj od nich I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak. W uroczystości udział wzięli również przełożeni nowo przyjętych policjantów: Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Bielsku-Białej mł. insp. Dariusz Fajferek, Dowódca Samodzielnego Pododdziału Prewencji Policji w Częstochowie mł. insp. Andrzej Nowak, Naczelnik Wydziału Psychologów KWP w Katowicach mł. insp. Katarzyna Bodzioch, Komendant Miejski Policji w Sosnowcu insp. Tomasz Kłosowicz, Komendant Miejski Policji w Zabrzu insp. Dariusz Kopeć, I Zastępca Komendanta Powiatowego Policjiw Raciborzu podinsp. Mirosław Mielańczyk oraz Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów asp.szt. Michał Szczęśniak. Nowi policjanci ślubowali na Sztandar Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach, a oprawę muzyczną uroczystości zapewnił trębacz z policyjnej orkiestry katowickiej komendy wojewódzkiej. Dowódcą uroczystości był kom. Adam Kuś z Oddziału Prewencji Policji w Katowicach. Modlitwę w intencji stróżów prawa odmówił kapelan Policji ksiądz Adam Wycisk.

Nowych policjantów czeka teraz kurs podstawowy w policyjnych szkołach, gdzie zdobędą wiedzę i umiejętności niezbędne w służbie. Następnie mundurowi zasilą stan etatowy śląskiego garnizonu Policji, pełniąc służbę w: samodzielnych pododdziałach prewencji w Bielsku-Białej i Częstochowie, Wydziale Psychologów KWP w Katowicach, komendach miejskich w Sosnowcu i Zabrzu oraz komendzie powiatowej w Raciborzu.