Nigdy dość upamiętniania bohaterów…

Decyzję Ministra Kamińskiego o ustanowieniu specjalnej odznaki Andrzeja Struja komentuje w Tygodniku „Sieci” Dorota Łosiewicz w artykule zatytułowanym: „Zawsze na służbie”.

(…) Decyzja o ustanowieniu takiej odznaki musi cieszyć. Nigdy dość upamiętniania bohaterów. Trzeba pamiętać, że żołnierze, czy policjanci zawsze są na służbie, nawet gdy mają wolne, gdy cieszą się życiem, odpoczywają z rodziną. Służbę ojczyźnie mają w sercu…Decyzję Ministra Kamińskiego o ustanowieniu specjalnej odznaki Andrzeja Struja komentuje w Tygodniku „Sieci” Dorota Łosiewicz w artykule zatytułowanym: „Zawsze na służbie”.

Artykuł – tutaj