Niebieski brat potrzebuje pomocy !

Szanowne Koleżanki i Koledzy !

Nasz Niebieski Brat Sebastian,  lat 35, policjant SPPP Częstochowa od 15 lat, choruje na chłoniaka śródpiersia i potrzebuje naszej pomocy.

Istnieje duże prawdopodobieństwo, że ostatnią deską ratunku będzie terapia CAR-T Cell.
Jest to skuteczna metoda, ale kosztuje 1,5 miliona złotych i dla dorosłych nie jest refundowana.
Nie pozostańmy bierni, uratujmy naszego kolegę Sebastiana.

https://www.siepomaga.pl/walka-sebastiana

źródło: https://www.siepomaga.pl/walka-sebastiana 1 grudnia 2021