Narada roczna w Siemianowicach Ślaskich

Komendant Miejski Policji w Siemianowicach Śląskich podinsp. Michał Szynol podsumował pracę policjantów i pracowników za rok 2022. Osiągnięte wyniki i przyszłe kierunki działań zostały przedstawione Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Katowicach nadinsp. Romanowi Rabsztynowi, Prezydentowi Miasta Panu Rafałowi Piechowi, zaproszonym gościom oraz funkcjonariuszom i pracownikom komendy. Odprawa roczna odbyła się w Parku Tradycji.

Początek każdego roku to czas na podsumowania minionych 12 miesięcy. W tym roku odprawa odbyła się w Parku Tradycji i uczestniczył w niej Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinsp. Roman Rabsztyn, Prezydent Miasta Pan Rafał Piech, Przewodniczący Rady Miasta Pan Adam Cebula, Sekretarz Miasta Pan Adam Skowronek, Prokurator Rejonowy Pani Beata Cedzyńska i jej I Zastępca Pani Katarzyna Bryla, Przewodniczący Zarządu Wojewódzkiego NSZZ Policjantów woj. śląskiego – Michał Szczęśniak, Przewodniczący Zarządu Terenowego NSZZ Policjantów w Siemianowicach  Śląskich – Arkadiusz Baryluk oraz zaproszeni goście.