Narada roczna mysłowickich policjantów

W dniu 03.02.2023 r. odbyła się narada Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach podsumowująca wyniki pracy mundurowych w 2022 roku. W obecności władz miasta, przedstawicieli prokuratury i sądu oraz służb mundurowych stróże prawa podsumowali efekty pracy w minionym roku oraz nakreślili priorytety na nowy rok. W spotkaniu uczestniczył I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak.

Narada podsumowująca efekty uzyskane przez mysłowicką jednostkę odbyła się w piątek 3 lutego w sali odpraw Komendy Miejskiej Policji w Mysłowicach. Uczestniczył w niej I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak. Wśród zaproszonych gości byli I Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice Wojciech Chmiel, II Zastępca Prezydenta Miasta Mysłowice Mateusz Targoś,  Prezes Sądu Rejonowego w Mysłowicach Maciej Michno, Prokurator Prokuratury Rejonowej w Mysłowicach Adam Siwoń, II Wiceprzewodniczący Rady Miasta Mysłowice Edward Lasok, Naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Publicznego i Reagowania Kryzysowego Sandra Jędrzejas, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Mysłowicach st. bryg. mgr Olgierd Koźmiński, Komendant Straży Miejskiej w Mysłowicach Dawid Skutela, Przewodniczący NSZZ Policjantów woj. śląskiego asp. sztab. Michał Szczęśniak oraz kadra kierownicza, policjanci i pracownicy mysłowickiej komendy.

Naradę rozpoczął Komendant Miejski Policji w Mysłowicach mł. insp. mgr Dariusz Koniak, który przywitał zgromadzonych gości i złożył podziękowania za zaangażowanie i wytężoną pracę wszystkim policjantom i pracownikom komendy oraz za wzorową współpracę z sądem, prokuraturą, urzędem miasta i służbami mundurowymi. Komendant zaprezentował efekty osiągnięte w służbie przez wydziały mysłowickiej jednostki i przypomniał o najważniejszych wydarzeniach ubiegłego roku. Następnie omówił dane liczbowe związane z Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa i programem „Dzielnicowy bliżej nas”.

Miniony rok podsumował także I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Katowicach insp. Mariusz Krzystyniak. Komendant podziękował mysłowickim policjantom za zaangażowanie i rzetelne wykonywanie zadań. Inspektor podkreślił, że osiągnięte w minionym roku efekty są powodem do satysfakcji. Komendant podziękował także za otrzymane wsparcie ze strony miasta oraz wyraził nadzieję na kontynuowanie współpracy w kolejnych latach. Bardzo dobrze ocenił też pracę policjantów Wydziału Kryminalnego i Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą  w zakresie wykrywalności przestępstw.