Nadinsp. Paweł Dobrodziej Komendantem Stołecznym Policji

W poniedziałek (11 grudnia br.) Mariusz Błaszczak, minister spraw wewnętrznych i administracji, powołał na stanowisko Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja, który od 16 listopada br. pełnił obowiązki komendanta stołecznego. Wcześniej był komendantem wojewódzkim Policji w Lublinie.

Nowy szef stołecznych policjantów jest doświadczonym funkcjonariuszem. Przez lata swojej kariery zawodowej związany był z pionem kryminalnym i zwalczaniem przestępczości zorganizowanej. – Nadinsp. Dobrodziej jest oficerem doświadczonym, który sprawdził się w wykonywaniu obowiązków służbowych na poprzednich stanowiskach. Daje gwarancje tego, że będzie sprawnie dowodził Komendą Stołeczną Policji – podkreślił szef MSWiA.

W uroczystości uczestniczył także nadinsp. Jarosław Szymczyk, komendant główny Policji, który wręczył powołanie mł. insp. Krzysztofowi Smeli na stanowisko zastępcy komendanta stołecznego Policji do spraw kryminalnych.

Komenda Stołeczna Policji jest największym garnizonem w Polsce. Liczy ponad 9200 funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę na terenie Warszawy oraz w okolicznych powiatach.

* * *

Nadinspektor Paweł Dobrodziej ma 47 lat. Jest absolwentem Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie. Służbę w Policji rozpoczął w 1990 roku w Komendzie Rejonowej Łódź-Polesie. Następnie pracował Wydziale Kryminalnym KWP w Łodzi.

Od 1998 r. pracował w Wydziale XIV w Łodzi Biura Do Walki z Przestępczością Zorganizowaną KGP. Od 2000 r. kolejne lata jego zawodowej kariery związane były z Wydziałem XVI (do Zwalczania Zorganizowanej Przestępczości) z siedzibą w Łodzi Centralnego Biura Śledczego KGP. Od kwietnia 2015 r. był naczelnikiem Naczelnik Zarządu Centralnego Biura Śledczego Policji w Łodzi. Z dniem 11.02.2016 r. powołany na stanowisko Komendanta Wojewódzkiego Policji w Lublinie. Od 16 listopada 2017 r. pełnił obowiązki Komendanta Stołecznego Policji.

Odznaczony Srebrnym i Brązowym Krzyżem Zasługi, Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę oraz Złotą, Srebrną i Brązową Odznaką Zasłużony Policjant.