MSWiA pracuje nad zrównaniem praw do emerytury mundurowej

Obecnie o tym, czy cywilny staż jest doliczany do służby, decyduje data wstąpienia do formacji. Ma to zmienić projekt przygotowany przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, do którego dotarł DGP – pisze Paulina Szewioła w dzisiejszym wydaniu Gazety Prawnej w artykule zatytułowanym: “MSWiA pracuje nad zrównaniem praw do emerytury mundurowej”.

(…) Policjanci od dawna zabiegali o zmiany w ustawie z 18 lutego 1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy… (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 723: dalej: ustawa zaopatrzeniowa). Obecnie bowiem wysokość emerytury policyjnej jest ustalana na innych zasadach dla funkcjonariuszy pozostających w służbie przed 2 stycznia 1999 r. i dla tych, którzy zostali przyjęci do niej po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r. Taki podział wprowadziła ustawa z 23 lipca 2003 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 166, poz. 1609), która weszła w życie 1 października 2003 r. Wówczas z datą wsteczną zmieniono art. 15a ustawy zaopatrzeniowej określający zasadę uwzględniania okresów cywilnych w stażu mundurowym – przypomina autorka artykułu.

(…) Do tego czasu wysokość emerytury policyjnej była obliczana jednakowo dla wszystkich funkcjonariuszy objętych ustawą, niezależnie od daty wstąpienia do służby. W efekcie funkcjonariusz, który wstąpił do formacji po raz pierwszy po 1 stycznia 1999 r., otrzyma emeryturę policyjną tylko za okres służby. Za okresy składkowe i nieskładkowe poprzedzające służbę lub składkowe po jej zakończeniu otrzyma mniej korzystną emeryturę z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych.– mówi adwokat dr Marta Derlatka – cytowana w artykule. Mecenas Derlatka zwraca uwagę, że art. 15a w zmienionym brzmieniu od chwili wejścia w życie budzi kontrowersje i był już nawet dwukrotnie przedmiotem kontroli Trybunału Konstytucyjnego, choć nie stwierdzono jednak jego niekonstytucyjności. Resort spraw wewnętrznych i administracji na mocy porozumienia ze związkami zawodowymi służb mundurowych z listopada 2018 r. zobowiązał się jednak uregulować tę kwestię.

Andrzej Szary

(…) – Problem polega na tym, że mundurowi, którzy zostali przyjęci do służby po 1 stycznia 1999 r., a przed 23 lipca 2003 r., zostali zaskoczeni niekorzystnymi dla nich regulacjami. Objęły one bowiem funkcjonariuszy, którzy już w niej byli – tłumaczy cytowany również w tekście Andrzej Szary wiceprzewodniczący NSZZ Policjantów.

– To ostatni punkt naszego porozumienia z MSWiA, który nie został do tej pory zrealizowany. Po prawie dwóch latach w końcu się doczekaliśmy – mówi Andrzej Szary. Związkowiec wskazuje, że NSZZ Policjantów zapewne negatywnie odniesie się m.in. do kryterium 25 lat służby. – Co z tymi, którzy z różnych powodów, np. choroby lub inwalidztwa, tego stażu jednak nie będą mieli – pyta związkowiec. Podkreśla, że do końca listopada związek będzie zbierał opinie funkcjonariuszy z całego kraju i na tej podstawie przygotuje ostateczne stanowisko.

Czytaj więcej …